Wat kost een maquette?

Een maquette is geen massaproduct en bovendien erg arbeidsintensief om te maken. Daarom zijn maquettes duur. Hoe duur dan? Helaas kan ik daar niet zomaar à la minute antwoord op geven. Standaardisering van prijzen is in onze branche helaas onmogelijk, dus daarom zult u op deze pagina geen prijslijst aantreffen. Elke maquette is namelijk weer anders en de prijs hangt van veel factoren af. (Indien u verder naar beneden scrolt, kunt u hier meer over lezen.) Ook verschillen de tarieven van maquettebouwers onderling nogal. De ervaring heeft echter uitgewezen, dat de prijs, die Minitec voor een maquette rekent, meestal lager ligt, dan wat een groter bureau ervoor vraagt.

Offerte gegarandeerd kosteloos en vrijblijvend

Om te weten wat uw maquette kost, kunt u bij Minitec offerte aanvragen. Deze is geheel vrijblijvend en kosteloos. Gegarandeerd, al wordt een reactie van uw kant natuurlijk wel op prijs gesteld, zelfs als u besluit niet met Minitec door te gaan. Het maken van een offerte voor een maquette is immers letterlijk en figuurlijk maatwerk en neemt veel tijd in beslag, vooral als het gaat om complexe projecten. Laat u zich echter hierdoor niet weerhouden om een offerte aan te vragen. De contactgegevens van Minitec vindt u onder contact. Indien u meteen tekeningen wilt meesturen hoeft u geen gebruik te maken van het contactformulier, maar kunt u het e-mailadres gebruiken.

Algemene voorwaarden

Op de offertes en maquettes van Minitec zijn algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Deze worden  altijd meegestuurd met de offerte, maar u kunt ze ook inzien door op de link in de vorige zin te klikken.

Benodigde informatie voor een offerte

De benodigde informatie om een offerte op te baseren verschilt per project. Voor het maken van een offerte zijn in principe alle tekeningen nodig, die we ook zouden gebruiken om de maquette te maken. Het enige verschil is dat ze als PDF mogen worden aangeleverd. Hieronder een lijst met de benodigde informatie voor een architectonische maquette met omgeving. Het komt echter regelmatig voor dat ik, na overleg met de klant, met veel minder informatie een offerte maak, dus mocht u niet alles compleet hebben, neem dan even contact op, per e-mail of telefonisch.

  • Plattegronden
  • Doorsneden,
  • Gevels
  • Details
  • Situatietekening met daarin aangegeven de grenzen van de grondplaat
  • Foto’s of tekeningen omgevende bebouwing
  • Gewenste schaal
  • Kleur- en materialenstaat
  • Impressies (niet noodzakelijk)
  • Eventueel specifieke wensen t.a.v. uitvoering

Factoren, die de prijs van een maquette beïnvloeden

Schaal

Over het algemeen genomen geldt: hoe groter de schaal van de maquette, hoe duurder de maquette. Bij een grotere schaal zal immers meer gedetailleerd moeten worden en er zal meer materiaal nodig zijn. Het is echter te kort door de bocht om te stellen, dat de verhouding tussen schaal en prijs recht evenredig is, aangezien details aanbrengen op een wat kleinere schaal vaak ook weer lastiger kan zijn en meer geduld en vakmanschap vergt dan bij een grotere schaal.

Afmetingen

De afmetingen van een maquette worden enerzijds bepaald door de werkelijke grootte van het terrein of het gebouw en anderzijds door de schaal. Hoe groter de afmetingen van een maquette, hoe hoger de materiaalkosten. Hoe kleiner de maquette, hoe handzamer en hoe sneller te maken. Echter, ook hier geldt weer dat detailleren bij een kleinere maquette vaak moeilijker is en dus de prijs juist weer kan opdrijven.

Vormgeving

Ook de vormgeving of architectuur beïnvloedt de prijs. Zo zijn ronde, kromme, bolvormige en 'organische' vormen moeilijker te maken dan platte en rechthoekige. Hoe meer inspringingen, zoals loggia's, en hoe meer uitstekende delen, zoals balkons en galerijen, hoe meer werk erin gaat zitten. Ook het aantal details, dat moet worden aangebracht, heeft zijn weerslag op de prijs. Een strakke moderne gevel zal sneller gemaakt zijn, dan een klassieke met veel ornamenten en tierlantijnen.

Kleurgebruik

Een monotone maquette, waarbij alles in een kleur (bijvoorbeeld wit) gemaakt wordt, is uiteraard sneller te maken, dan een full colour maquette. Hoe meer kleuren in de maquette voorkomen, hoe duurder hij zal worden. Tegenwoordig is het een trend om bij nieuwe bouwblokken in de binnenstad de gevels van aangrenzende panden allemaal een andere kleur baksteen te geven. Dit betekent voor de maquettebouwer veel extra werk en maakt de maquette dus duurder.

Materiaalkeuze

Het ene materiaal, dat voor een maquette wordt gebruikt, is duurder dan het andere. Een kostbaar materiaal kan echter weer makkelijker te bewerken zijn, dus aanschaf- en bewerkingskosten moeten tegen elkaar worden afgewogen. Ook is natuurlijk van belang - zeker als uw maquette een commercieel doel heeft -  welk materiaal het best tegemoet komt aan de gewenste uitstraling van de maquette.

Groenvoorzieningen

Hoe meer groenvoorzieningen moeten worden aangebracht, hoe duurder de maquette. Met name geëtste bomen, die Minitec in haar realistische maquettes gebruikt, zijn vrij kostbaar en ook het aanbrengen ervan kost tijd. Minitec neemt, als er veel bomen op een maquette moeten komen, deze altijd als aparte stelpost op in haar offerte.

Accessoires

Op een maquette kunnen accessoires worden gezet, zoals autootjes in stedenbouwkundige maquettes, figuurtjes in architectonische maquettes of meubilair in interieurmaquettes. Deze accessoires kunnen met name bij de wat grotere schalen de prijs behoorlijk opdrijven. Themafiguurtjes, bijvoorbeeld van Preiser zijn vrij kostbaar om maar te zwijgen van accessoires, die niet standaard verkrijgbaar zijn en door Minitec zelf moeten worden gemaakt. Accessoires kunnen de uitstraling van een maquette wel maken of breken en de extra kosten ervoor zullen zichzelf waarschijnlijk terugverdienen.

Specifieke wensen t.a.v. uitvoering

Indien men specifieke wensen heeft voor een maquette, waarbij een maquettebouwer niet op zijn ervaring kan bogen, dan heeft dit natuurlijk invloed op de prijs. Waarschijnlijk zullen er proefmodellen moeten worden gemaakt of met bepaalde technieken geëxperimenteerd moeten worden. Als u bijvoorbeeld iets bijzonders wilt, zoals echt water in een maquette, dan zal eerst bekeken moeten worden welke materialen en afwerkingsmethoden daartegen bestand zijn. Dat dit extra kosten met zich meebrengt is logisch.

Verlichting

Een maquette voorzien van verlichting is veel werk. Niet alleen moet er een lichtbak onder de maquette worden gemaakt, ook moet het licht naar de gebouwtjes worden getransporteerd. Er moet op een andere, meer bewerkelijke manier worden gebouwd en ook moeten lichtlekken worden voorkomen en gedicht en vooral dat laatste is een arbeidsintensief karwei. Een maquette laten oplichten is dus duur, maar geeft vaak wel een spectaculair resultaat.

Beschikbare productietijd

Indien u met spoed een maquette nodig heeft, dan zal dit doorgaans betekenen dat Minitec overuren moet maken om uw maquette op tijd af te hebben. Dit zal extra kosten met zich meebrengen, die Minitec van tevoren met u zal bespreken en ook in de offerte zal vermelden. Het is uiteraard goedkoper om voldoende tijd in te plannen.

Wijzigingen tijdens het productieproces

Indien er gedurende het productieproces wijzigingen moeten worden aangebracht in het ontwerp, dan kan dit mogelijk leiden tot een prijsverhoging, tenzij we het betreffende onderdeel nog niet hebben vervaardigd. De extra kosten zullen altijd met u besproken worden en schriftelijk door Minitec worden bevestigd.

"Vanwege haar kleinschaligheid, kan Minitec de secundaire kosten laag houden."

Graag weten wat uw maquette bij Minitec zou gaan kosten?

Vraag vandaag nog een offerte aan!

De Algemene Voorwaarden van Minitec bekijken?